Skip to content

GapsulamaDAMLA SULAMA SİSTEMLERİ

Genel Özellikler

Damla Sulama; genel bir tanımlama ile bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bi rboru sistemi aracılığı ile taşınıp yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesi çevresine damlalar şeklinde uygulanmasıdır. Damla sulamada temel amaç bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan vermektir.

Damla sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemine göre daha düşük işletme basıncı altında çalışan, küçük kesit alanına sahip borularla suyu sık aralıklarla ve az miktarda toprağın belirli bir bölümüne uygulamaktır.

Damla sulama sistemi; denetim ünitesi, boru hatları ve damlatıcılardan oluşur. Denetim ünitesi, basıncın düzenlediği, suyun filtre edildiği, su ölçüm işlemlerinin yapıldığı ve gübrelerin uygulanabildiği bölümdür.

Bakım ve Depolama

Hasattan sonra boruları bobinin içinden kırılmayacak şekilde tarladan toplayınız.

  • Güneşten uzak tutunuz.
  • Tarladan toplanırken boruların kök veya kök çevresine takılması söz konusudur. Bu sebepten dolayı çok zorlamdan çekiniz.
  • Damla sulama boruları tarladan toplanmadan önce içerisine kaçmış olan pislikleri kimyasalları kesinlikle temizleyiniz.
  • Depolama yapılacak yerde hasar görmeyecek şekilde istiflenmelidir.
  • Kemirgenlerin ulaşamayacağı yerlerde bekletilmelidir.
  • Sezon bitiminde boruların tarladan kaldırılırken mekanik zararlar oluşmaması bakımından; çok ufak çaplı makaralarla sarılmamalarına dikkat edilmelidir.
  • Toplanan makaralar kaldırıldıkları depolarda, fare gibi kemirgen hayvanların zarar vermelerine karşı korunmalıdır.
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?